De Praktijk Voor Taaltraining

De Praktijk voor Taaltraining, gevestigd in Amersfoort, biedt de volgende mogelijkheden voor individuele lessen in de Nederlandse taal:

Meer gedetailleerde informatie over de lessen kunt u hier beneden onder de desbetreffende kopjes vinden.

Docent

Alle lessen worden gegeven door Drs. E.M. Heil: een universitair geschoolde docent Nederlands met jarenlange ervaring in klassikaal en individueel onderwijs. Ze heeft haar master gehaald aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht, waarbij ze zich gespecialiseerd heeft in taalbeheersing. Onlangs heeft ze een tweejarige opleiding taalleerproblemen (dyslexie) afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor ze de Praktijk voor Taaltraining begon, gaf ze Nederlands in het volwassenenonderwijs aan eindexamenklassen havo/vwo en aan de afdeling NT2-hoogopgeleiden.

Algemene informatie

Tarieven en offertes zijn op aanvraag. De kennismakingsles / intake is gratis en duurt ongeveer een uur. De lessen worden gegeven in het centrum van Amersfoort. Voor vragen of het maken van een afspraak zijn we telefonisch en per email te bereiken. Onze contactgegevens vindt u hier.

NT2

NT2 voor beginners: 1 of 2 lesuren per week

Wilt u Nederlands leren, maar heeft u geen tijd om aan een klassikale cursus deel te nemen, dan biedt de "Praktijk voor Taaltraining" u de mogelijkheid individuele lessen te volgen. Er wordt gebruik gemaakt van communicatieve methodes. We besteden speciale aandacht aan de uitspraak. U kunt zelf aangeven of u extra grammatica wilt. Thuis oefent u met boeken , cd’s en internet.

NT2 voor gevorderden: 1 lesuur per week

Woont u al enige tijd in Nederland en wilt u uw niveau verbeteren, dan zetten we samen met u een traject uit. Om een zo efficiënt mogelijke cursus voor u te ontwerpen kunt u, als u dat wenst, getoetst worden om uw niveau te bepalen. U kunt zich vooral richten op spreken of schrijven, maar ook lessen luisteren en lezen behoren tot de mogelijkheden.

Als u zich voorbereidt op het Staatsexamen NT2 (voor alle niveaus hebben we materiaal), komen deze vier vaardigheden allemaal aan bod.

Aanbevelingen van voormalige cursisten

"Elly is zeer professioneel. De lessen werden naar mijn persoonlijke behoefte samengesteld en er werd zonodig diep op een taalprobleem ingegaan. Zo haal je het maximale uit de les. De lessen zijn gevarieerd: spreken, lezen, luisteren en schrijven komen aan bod. Het accent ligt op de vaardigheid die je zelf nodig vindt, afhankelijk van je eigen doel. Ik ben erg blij dat ik de lessen gevolgd heb, want ik heb veel geleerd.

Met vriendelijke groeten,

Orsi Mark

Lessen Schriftelijke Communicatie

De Praktijk voor Taaltraining geeft individuele lessen Nederlands op MBO/HBO/universitair niveau. Wij kunnen u helpen de stijl van uw brieven, mails of rapporten te verbeteren. Dit gebeurt door samen een analyse te maken van uw manier van schrijven.

We geven ook begeleiding bij het maken van papers, scripties e.d.

Dyslexie: remedial teaching

Tijdens uw opleiding en uw werk kunt u te maken krijgen met specifieke problemen bij Nederlands of andere vakken, die het gevolg zijn van dyslexie, bijvoorbeeld het analyseren van lange teksten of het schrijven van mails en verslagen. Dyslectische volwassenen merken vaak dat ze tijdens hun loopbaan beperkt worden in hun mogelijkheden om te groeien. Remedial teaching helpt u de problemen het hoofd te bieden.

De eerste les beginnen we met een inventarisatie van de vragen die u heeft en vervolgens maken we een plan om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Aanbevelingen van voormalige cursisten

Twee jaar les gehad. In de twee jaar dat ik bij Elly ben geweest, heeft zij mij veel geleerd over de Nederlandse taal. Wat een moeilijke taal om te schrijven!!! Er kwam van alles langs tijdens de lessen. Van persoonvorm tot briefopbouw en van uitspraak tot verslaglegging. De leerstof was aan mijn wensen en persoon aangepast. Omdat ik dyslexie heb, heb ik veel aan deze cursus gehad. Als je cursussen in grote groepen volgt, komt er niet ter sprake waar je behoefte aan hebt. Bij deze individuele lesvorm wordt juist alles aangepakt waar jij moeilijkheden mee hebt.

Bedankt Elly, ook voor je geduld.

Wouter Martijn Hopman.

Contact

Lestijden

Maandag 08.30 - 21.00
Dinsdag 13.00 - 21.00
Woensdag 08.30 - 21.00
Donderdag 13.00 - 21.00

Contactgegevens

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u ons op onderstaand telefoonnummer en email adres bereiken.